Oko kamere: človekove pravice

 

Vsak bi moral imeti pravico do enakih možnosti, pravico ljubiti in doseči svoje sanje. Tu je šest filmov festivala Film na oko, ki vam bodo prikazali ljudi iz različnih koncev sveta, ki se borijo za ljubezen in življenje. Prikazali vam bodo tudi kraje, zaradi katerih se boste začeli spraševati o tem, kaj je prav in kaj narobe in o pomenu besede »pravica«.

Everyone should be entitled to equal opportunities, to the right to love and to achieve their dreams. Here are six films at Eye on Film, which will take you to different corners of the world to people fighting for love and life. It will also take you to places where it will make you question what is right and wrong, and the meaning of the word “justice”.

1. “Vsi nas imajo za pošasti” (They Call Us Monsters ) Ben Lear, ZDA (United States) 2016

V temnem kotu ameriškega pravnega sistema, se otroci stari od 14 do 17 let soočajo z doživljensko zaporno kaznijo v zaporih za odrasle, zaradi zagrešitve nasilnih zločinov. Learov debitantski film, sneman v prevzgojnem domu Sylmar Juvenile Hall, severno od Los Angelesa, prikazuje dečke, ki jih čaka sojenje kot odraslim osebam. Ker so bili obtoženi resnih nasilnih kaznivih dejanj, so zaprti ločeno od drugih mladoletnikov. Režiser: »Imel sem veliko slabo razvitih predstav o dobrem in zlem, o tem kaj je prav in kaj narobe, o tem, da bi morali biti zločinci zaprti in kaznovani za vedno. Toda ta izkušnja je spremenila moje mišljenje, ki sedaj bolje zaznava odtenke. Ta razvoj sem želel deliti z občinstvom.«

In a dark corner of the American legal system, children aged between 14 and 17 face life sentences in adult prisons for committing violent crimes. Filmed in Sylmar Juvenile Hall just north of LA, Lear’s debut film follows boys as they await adult trial. Having been charged with serious violent offences, they’re incarcerated away from other minors. The director: “I had lots of half-baked notions of good and evil, right and wrong, that criminals should be locked up and punished forever. But this experience saw my views reshape, growing much more nuanced. I wanted to share that evolution with an audience.”

Dokumentarni film si lahko ogledate 7. maja, ob 17. uri v Cankarjevem domu. // Watch the documentary on 7 May, 19:00 in Cankarjev dom.

 

2. “Sanje brez zvezd” (Starless dreams) Mehrdad Oskouei, Iran 2016

Režiser Mehrdad Oskouei si je kar sedem let prizadeval pridobiti dovoljenje iranskih oblasti za snemanje obsojenih prebivalcev, ki so sicer skriti očem javnosti. Rezultat teh prizadevanj je izredno oseben dokumentarni film o sanjah, nočnih morah in upanjih žensk v ženskem zaporu. Film ponuja edinstveno perspektivo režiserja, ki je poleg tega tudi kulturni ambasador humanitarnega komiteja Združenih narodov UCHA. Film je dobitnik nagrade Amnesty International Film Prize na mednarodnem festivalu filma Berlinale 2016.

For seven years, director Mehrdad Oskouei sought permission from the Iranian authorities to allow him to film an imprisoned population, otherwise hidden from the public eye. The result is an incredibly personal documentary about the dreams, nightmares, and hopes of the women in this all-female facility. The film offers a unique perspective from the director, who is also a cultural ambassador for the United Nation’s humanitarian committee UCHA. The film is a winner of the Amnesty International Film Prize at the 2016 Berlinale.

Sanje brez zvezd si lahko ogledate 7. maja, ob 17. uri v Cankarjevem domu.

 

3. “Rara” Pepa San Marten, Chile-Argentina 2016

Scenarij, ki ga je pomagala napisati čilska režiserka Alicia Scherson, temelji na resnični zgodbi čilske sodnice, ki je leta 2004 zaradi svoje spolne usmerjenosti izgubila skrbništvo nad svojimi otroki. Rara je običajno dekle, njeno življenje je prav tako, kot je življenje katerekoli mladostnice. Od svojih vrstnic se razlikuje le po tem, da je nova partnerka njene mame ženskega spola in da je družina sredi sojenja, zaradi česar se znajdejo pod temeljito preiskavo. Film, obarvan z grenkosladkimi občutki, je na festivalu Berlinale 2016 dobil nagrado Grand Prix mednarodne žirije za kategorijo Generation Kplus.

The script, co-written by Chilean director Alicia Scherson, is based on true events: the 2004 loss of custody by a Chilean judge of her children because of her sexual orientation. Sara is an ordinary girl, her life is just like that of any other early adolescent, the only exception being that her mother’s new partner is a woman and the family is going through a trial, which places them under increasing scrutiny. Told with humour and a bittersweet touch, the film is a must-see, being the winner of the Grand Prix of the Generation Kplus International Jury in Berlinale for 2016.

Film si lahko ogledate 7. maja, ob 15. uri v Cankarjevem domu. // 

4. “Valderama” Abbas Amini, Iran 2016

Petnajstletni »Valderama«, ki so ga someščani tako poimenovali zaradi dolgih, skodranih las, skuša dobiti osebno izkaznico, ki je ni nikoli imel. V prostranosti Teherana se bori za pridobitev ne le ljubezni in zavetja, temveč tudi osebne prepoznavnosti, ki jo prinaša osebna izkaznica. Film prikazuje, kako so ljudje brez osebne izkaznice prikrajšani za osnovne socialne pravice, otroško delovno silo in izvzetje teh otrok iz šolskega sistema. Kaj storiti, ko uradno ne obstajaš?

15-year-old “Valderama”, so called by the townsfolk for his long curly hair, is trying to obtain an ID card which he’s never been able to have. In the vastness of Tehran, he fights to obtain not only love and shelter, but also the personal recognition an ID card brings. The film illustrates the deprivation of basic social rights through not having an ID, the phenomenon of child labourers and their exclusion from the educational system. What do you do when officially you do not exist?

Film si lahko ogledate 5. maja, ob 19. uri v Cankarjevem domu. // You can watch the film on 5 May, at 19:00 in Cankarjev dom.

 

5. “Laguna” (The Lagoon) Aaron Schock 

Ljudstvo Majev je skupina prvotnih prebivalcev Srednje Amerike. Prebivajo v južni Mehiki, Gvatemali, Belizeju, Salvadorju in Hondurasu. Dvanajstletni Yu’uk in njegov mlajši brat Jose sta odrasla v globokem, bujnem pragozdu južne Mehike, ugnezdena v zaščitniškem objemu Majev. Film predstavlja poglobljeno razmišljanje o zatiranju Majev, ki traja še dandanes. Film je bil izbran na mednarodnem festivalu dokumentarnih filmov Hot Docs Canadian International Documentary Festival in je sedaj del programa festivala Film na oko.

The Maya people are a group of Indigenous peoples of Mesoamerica. They inhabit southern Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador and Honduras. Twelve-year-old Yu’uk and his younger brother Jose have grown up in the deep, lush rainforests of southern Mexico, nestled in the protective embrace of the Mayan people. The film represents a contemplation of the oppression of tribal Mayans still existing to this day. The film was selected at the Hot Docs Canadian International Documentary Festival and is now part of the Eye on Film line-up.
Film »Laguna« si lahko ogledate kot predprojekcijo filma »Cambridge« 4. maja ob 17. uri v Cankarjevem domu (potrebujete eno vstopnico za obe projekciji) ali 6. maja ob 15. uri v Pionirskem domu. // You can see the “The Lagoon” as a pre-screening of the film “Cambridge” on 4 May at 17:00 in Cankarjev dom (you need one ticket for both screenings) or on 6 May at 15:00 in Pionirski dom.

 

6. “Cambridge” Eldora Traykova, Bolgarija (Bulgarija) 2016

Ta dokumentarni film vas bo popeljal v Dolni Tsibar, romsko vas, v kateri so prebivalci željni znanja in odločni doseči uspeh. Traykova, ki je režirala več kot 40 dokumentarnih filmov, eno šolsko leto spremlja življenje odraslih in otrok. Režiserka razkrije ozadje njihove želje po izobrazbi, v kontekstu, kjer so Romi še vedno obravnavani kot drugorazredni državljani in se vsak dan srečujejo z diskriminacijo. Romski Cambridge nam prikaže očeta, ki je jezen na svoja dvojčka, saj sta oba dobila vse ocene odlično, eno pa prav dobro, in ravno ta štirica lahko ogrozi njune sanje o univerzitetnem izobraževanju.

This is a documentary, which will take you Dolni Tsibar: a Roma village which bursts with will for knowledge and determination for success. For the period of one school year, Traykova, who is credited with more than 40 documentaries, follows the life of adults and children. The director reveals what is behind their will for education in a context where the Roma are still treated as second-class citizens and face discrimination on a daily basis. The Roma Cambridge shows us a father, angry with his twins because both of them got all A’s and one B – the lower mark could put their dream of going to college in jeopardy.

Film si lahko ogledate 4. maja, ob 17. uri v Cankarjevem domu. // You can watch the film on 4 May, at 17:00 in Cankarjev dom.


[There are no radio stations in the database]